Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-07-07 | 16:42:43
Wudhu mellan de två samlagen

"Om någon av er kommer [1] till sin familj, (fru) och sedan önskar återvända en till gång, låt honom utföra wudhu mellan dem (i en annan återberättning; samma wudhu som han gör för bönen) för sannerligen kommer det att stärka hans återvändo (för nästa samlag)."

 

(Muslim  1/181, Ibn Abi Shaybah i Musnnaf 1/51/2, Ahmad 3/28, Abu Nu’aym i at-Tibb 2/12/1 och andra)


Note:
[1] Har samlag med.


Av: Imâm al-Muhaddith al-Albâni rahimahullâh

Källa: Förkortat ur Âdâb uz-Zafâf fî Sunnatil-Mutahhara sid 107


Publicerat: 2010-07-03 | 16:49:38
Det man bör säga innan man har samlagDet man bör säga innan man har samlag är:

 


”Bismillâh, Allâhumma djanibnâ ash-shaytân, wa djanib ash-shaytân mâ razaqtanâ””I Allâhs namn, Allâh skydda oss från djävulen, och skydda det du skänker oss från djävulen”

 

 

Han (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sade (i betydelse): ”Om Allah bestämt att de två ska få barn, kommer shaytân inte röra vid barnet (skada det).” (Hadithen finns i: al-Bukhâri i sin Sahîh 9/187 och andra hadîthsamlingar.)

 

 


Av: Imâm al-Muhaddith al-Albâni rahimahullâh

Källa: Förkortat ur Âdâb uz-Zafâf fî Sunnatil-Mutahhara sid 98


Publicerat: 2010-06-25 | 14:46:22
Att mannen placerar sin hand på fruns huvud och gör dua för henne


Detta ska man göra (placera sin hand på hennes förhuvud) strax innan man går in i henne (dvs samlag) eller innan det, och att man nämner Allâhs namn tabarka wa ta’âla och ber om välsignelse, och säger det som kommit i hans sallAllâhu ’aleyhi wa sallam uttalande:

 

”Om någon av er gifter sig med en kvinna eller köper en tjänare, så ska han placera sin hand på hennes förhuvud (vid luggen) därefter ska han nämna Allah ’azza wa djall och be om välsignelse, och låt honom säga ”Allâhumma inni asaluka min khayriha wa khayri mâ djabaltahâ ’aleyh, wa´aûdhu bika min sharrihâ wa sharri mâ djabaltahâ ’aleyh”

 

(I betydelse): ”Allah jag ber dig om hennes godhet och den godhet som Du har skapat henne med, och jag söker skydd hos dig från hennes ondska och från den ondska som Du har skapat henne med.”

(I noterna nämner Imâm al-Albâni rahimahullâh att denna hadîth är en radd på (ett svar mot) sekten Mu’tazilah och andra som säger att Allâh inte skapat ondska. Shaykhen nämner också mellan parantes att man ska säga denna dua ifall man köper en kamel, då genom att man tar den på toppen av dess puckel, med bevis från diverse hadither i al-Bukhâri, Ibn Mâdjah, Abu Dawud och andra)

 

 


Av: Imâm al-Muhaddith al-Albâni rahimahullâh

Källa: Ur Adab uz-Zafâf fî Sunnatil-Mutahhara sid 92-93