Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-06-25 | 19:40:48
När skall man bada på fredagen?Tiden för badet (Ghusl) går in efter att gryningen (Fadjr) har gått in. Den som badar efter gryningen belönas för det till skillnad från den som gör det innan. Denna åsikt har Mudjâhid, al-Hasan, an-Nakha´î, ath-Thawrî, ash-Shâfi´î och Ishâq.

 

Det har rapporterats från al-Awzâ´î att bad innan gryning visst belönas.

 

Mâlik sade att badet inte belönas om han inte ger sig iväg efteråt.

 

Vad gäller oss – Hanâbilah – håller vi oss till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: "Den som badar på fredagen…"

 

Dagen börjar när gryningen har trätt in. Och om han skulle bada och sen orena sig, gäller det första badet och det räcker att han tvagar sig efteråt. Denna åsikt har Mudjâhid, al-Hasan, Mâlik, al-Awzâ´î och ash-Shâfi´î. Tâwûs, az-Zuhrî, Qatâdah och Yahyâ bin Abî Kathîr rekommenderar dock att man badar på nytt.

 

Vad oss – Hanâbilah – beträffar, anser vi att han har badat på fredagen och därmed handlar utmed den allmänna hadîthen.Författare: Imâm Ibn Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Mughnî (3/227-328)

KOMMENTARER


Att tänka på innan du kommenterar:

> Publicera inget som du inte kan stå till svars för inför Allâh på domedagen!
> Tänk om en andra gång om det är värt att publicera din kommentar!
> Läs "Faran i att uttala sig utan kunskap" innan du kommenterar!
> Debatter och dialoger inom religionen är fördömda (klicka på länken för att lyssna). - Inlägg publiceras ej!
> Kommenterar du om något som inte tillhör inlägget kommer de inte att publiceras. Du får då istället svar via den
> mail eller webbadress du anget.
> Övriga frågor gällande religionen? Rekommenderar dig att ställa dina frågor hit: http://darulhadith.com/fragor.html
> Övriga frågor? Kontakta mig via "KONTAKTA MIG" längst upp till höger.

> Må Allâh belöna dig för din avsikt och vägleda dig till mer kunskap, ameen!
> Och kom ihåg profetens (sallallâhu alayhi wa sallam) ord av visdom då han sade;
"Den som tror på Allâh och den sista dagen bör tala gott eller vara tyst" [al-Bukhari].


Namn:
Kommenterar du ofta?

E-Mail: [publiceras ej]


Webbadress:


Kommentar:


(Obs! Din kommentar kommer hamna i kö för att bli godkänd innan den publiceras)
Trackback