Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2011-08-03 | 23:59:05
Vikten av att läsa al-Fâtihah korrekt
Fråga: När jag läser al-Fâtihah har jag bråttom och låter bli att uttala vissa bokstäver. Vad är domen för min bön?

 

Svar: Att läsa al-Fâtihah i bönen är en av bönens pelare. Bönen är ogiltig utan den. Den måste läsas helt. Uteblir en bokstav eller en betoning (Tashdîd) blir den ogiltig. Du måste vara uppmärksammad med detta och att du läser al-Fâtihah klart och tydligt. Ha inte bråttom. Uttala bokstäverna rätt och lämna inte någon bokstav.

 


Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: http://alfawzan.ws/node/5405
Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/vikten_lasa_alfatihah_korrekt.html

Publicerat: 2011-03-26 | 14:28:24
Situationer då den bedjande får avsluta bönen innan imamenFråga:
Finns det lägen då den bedjande får avsluta bönen innan imamen?

Svar: Ja, om han avser att lämna bönen och är tvungen att lämna imamen. I detta fall avser han att fullborda bönen på egen hand. Så gjorde exempelvis mannen som bad bakom Mu´âdh (radhiya Allâhu ´anh) när han läste al-Baqarah i ´Ishâ'-bönen. Den här mannen var tvungen att ta hand om sina kameler. Han lämnade dem för att förrätta bönen. När han såg att bönen skulle bli lång och befarade att kamelerna skulle försvinna, avsåg han att fullborda bönen på egen hand för att därefter gå till sina kameler. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick reda på det och han fördömde inte honom. I dessa fall är det tillåtet. Ett annat exempel är att han blir sjuk och inte klarar av att fortsätta med imamen. Han får fullborda bönen på egen hand.Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Föreläsning: Liqâ' Maftûh fîz-Zulfî
Källa: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=4
Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/avsluta_bonen_innan_imamen.html

Publicerat: 2011-03-20 | 18:09:27
Vad är domen för att förrätta bönen i handskar?Fråga: Vad är domen för att förrätta bönen i handskar i moskén i Ramadhân?

 

Svar: Det är bättre att täcka händerna i hemmet såväl som i moskén. Bönen är dock giltig om hon ber med avtäckta händer så länge hon inte ses av männen.

 

Om män inte ser henne, är det Sunnah att be med avtäckt ansikte. Om män ser henne, täcker hon ansiktet och händerna tillsammans med resten av kroppen. Hon skall emellertid avtäcka ansiktet om hon ber hemma, vilket är Sunnah. Detsamma gäller om hon ber med kvinnor eller ensam.

 

Vad gäller händerna, så är det bättre att täcka dem om hon är ensam. Hon kan exempelvis ta på sig handskar. Och om hon endast ber med kvinnor eller ensam, så är ingen skada skedd om hon skulle avtäcka dem.
Författare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: http://binbaz.org.sa/mat/15259

Publicerat: 2011-03-20 | 18:05:09
Kvinnans bön i Niqâb och Burq´Det är föraktfullt för kvinnan att förrätta bönen i Niqâb eller Burq´. Ibn ´Abdil-Barr sade att de lärda är enade om att kvinnan är ålagd att avtäcka ansiktet under bönen och Ihrâm. Likaså hindrar det pannans och näsans hud från att röra vid underlaget samt täcker hennes mun, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd.Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Mughnî (2/331)

Publicerat: 2010-12-02 | 12:49:37
When the Prophet (Sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) prostratedNarrated 'Abdullah bin Malik bin Buhaina Al-Asdi (Radi-Allahu 'anhu):


When the Prophet (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) prostrated,
he used to keep his arms so widely apart that we used to see his armpits.
(The sub-narrator, Ibn Bukair said, "The whiteness of his armpits.")Källa: Bukhari Vol. 4 : No. 765

Publicerat: 2010-11-15 | 17:34:24
Hur snabbt skall fingret röras i Tashahhud?Fråga: Vi vill veta hur man skall röra på fingret i Tashahhud. Skall det vara lugnt eller intensivt?

 

Svar: Jag känner inte till att Sunnah förklarar hur det skall röras. Det enda som nämns är att det skall röras. Därför kan vi inte ålägga människorna att röra på fingret på ett speciellt sätt. Vi nämner det oinskränkt såsom återberättaren, Wâ'il bin Hudjr (radhiya Allâhu ´anh), gjorde det.

 

Däremot anser jag själv – och det är min personliga åsikt – att om fingret skulle ha rörts så snabbt att det var iögonfallande, skulle Wâ'il bin Hudjr ha uppmärksammat det. Således anser jag att rörelsen skall vara mjuk och fin utan att dra åt sig någon större uppmärksamhet.Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (812)
Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/fingret_roras_i_tashahhud.html

Publicerat: 2010-10-07 | 20:42:52
När imamen läser högtIbn Taymiyyah:
Majoriteten av Salaf som Malik och Ahmad säger att man är tyst när imamen läser högt och att man läser när han läser tyst. (al-'Iraqiyyah 1/37)

Ibn Taymiyyah: Ahmed har sagt att det råder Idjma' om att man inte behöver läsa al-Fatihah om imamen läser den högt. (al-'Iraqiyyah 1/39)

Ibn Taymiyyah: az-Zuhri var sin tids kunnigaste man inom Sunnah och han fastställde att följeslagarna inte läste när Profeten (sallâ Allâhu 'alayhi sa sallam) läste högt. (al-'Iraqiyyah 1/42)

Ibn Taymiyyah: Om det hade varit obligatoriskt att läsa när imamen läser högt, måste imamen antingen vara tyst för att de andra ska läsa eller också att de läser samtidigt. Ingen säger att imamen måste vara tyst och att läsa tillsammans med imamen är förbjudet. (al-'Iraqiyyah 1/43)

Ibn Taymiyyah: Vissa läser en vers varje gång imamen är klar med en vers. Detta har inget av de lärda sagt att man ska göra. (al-'Iraqiyyah 1/44)

Ibn Taymiyyah: Om följeslagarna hade läst al-Fatihah bakom imamen, skulle det ha rapporterats. När det inte har rapporterats, vet vi att de inte gjorde det. På så sätt är det en innovation att göra det. (al-'Iraqiyyah 1/45)

Ibn Taymiyyah: Imamen läser högt för att man ska lyssna på honom. Att läsa samtidigt innebär att man inte lyssnar. Det är som att tala med någon som inte lyssnar. Det är en ren dumhet som Shari'ah inte har något att göra med. (al-'Iraqiyyah 1/45)

Ibn Taymiyyah: I och med att man ska vara tyst när imamen läser högt, ska man varken läsa inledningsbönen (subhanak...) eller söka skydd mot djävulen. (al-'Iraqiyyah 1/46)

Ibn Taymiyyah: De som ålägger al-Fatihah bakom imamen när han läser högt, argumenterar med hadithen: 'Om ni är bakom mig ska ni inte läsa förutom al-Fatihah - den som inte läser den har ingen bön.' Den är svag pga. flera orsaker. Ahmad och andra imamer inom hadith säger att den är svag. (al-'Iraqiyyah 1/49)Relaterat: Allt om Bönen | Bönens utförande

Publicerat: 2010-09-29 | 23:32:25
Belöning utan bön?


Shaykh Bin Baz (rahimahullâh) frågades: Är det korrekt vad vissa lärda i Shafî´is madhab säger att kvinnan under hennes menstruation fortfarande får belöning för bönen (fast det att hon inte ber) och de grundar det på hadithen ”Om en ´abd (slav) blir sjuk eller reser så får han lika mycket belöning som om han vore frisk eller bofast…”


Shaykhen svarade ”Det stämmer. Om Allâh känner till hennes iver och kärlek till bönen och menstruationen hindrade henne från att be så faller hon in under denna hadîth.

 


Källa: Masa´il Abi Omar Asadhan lil-Imam Bin Baz rahimahullah. sid 12

Referens: Fatwa.se (Publicerat: 2009-03-23)


Publicerat: 2010-09-18 | 23:50:40
What to do when going for the final Rak'ah in Salah?


This position is called Tawarruk
(In the prayers of the three or four Rak'ah type)
Sit with your body resting on your left thigh, your left leg under your right, while keeping your right foot upright.


... In the prayers of the three or four Rak'ah type, after finishing the second Rak'ah and the first Tashahhud, stand up raising your hands (as described earlier) and say: ALLAAHU AKBAR. When you reach the straight standing position, recite the Faatiha and go for the prostrations as done earlier. If you are praying the three Rak'ah prayer of Maghrib sit with your body resting on your left thigh, your left leg under your right, while keeping your right foot upright. This position is called Tawarruk.

For the four Rak'ah prayers, stand up at the end of the third Rak'ah and bring fourth the fourth and final Rak'ah. Recite full Tashahhud in the Tawarruk position...

Källa:
http://www.understand-islam.net/salat/06.html... after completing the fourth rak'ah, he (sallallaahu 'alaihi wa sallam) would sit for the last tashahhud. He would instruct regarding it, and do in it, just as he did in the first tashahhud, except that "he would sit mutawarrikan"[249], "with his left upper thigh on the ground, and both his feet protruding from one (i.e. the right) side."[250] "He would have his left foot under his (right) thigh and shin"[251], "his right foot upright"[252] or occasionally "he would lay it along the ground."[253] "His left palm would cover his (left) knee, leaning heavily on it."[254]...


[249] Bukhaari .
[250] ibid. As for two-rak`ah prayers such as Fajr, the Sunnah is to sit muftarishan. This difference in detail is documented from Imaam Ahmad, cf. Ibn Hani's Masaa'il of Imaam Ahmad (p. 79).
[251] Abu Daawood & Baihaqi with a saheeh sanad.
[252] Muslim & Abu `Awaanah.
[253] ibid.
[254] ibid.


Bok:
The Prophets's Prayer Described
Författare: Shaykh Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee
Läs Online: The Prophet's Prayer Described (english).
Källa: http://www.qss.org/articles/salah/14.html#RTFToC2
Relaterat: Allt Om Bönen | Bönens Utförande med video beskrivning.

Publicerat: 2010-09-09 | 03:24:51
När ´Îd-bönen infaller en fredag

 

 

Titel: What is the ruling of the Friday prayer if it coincides with Eid?

Talare: Shaykh Ibn Baz

 Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî: Om ´Îd infaller en fredag, är det inte obligatoriskt att förrätta fredagsbönen för den som har förrättat ´Îd-bönen. Det enda undantaget är Imâmen. Det är obligatoriskt för honom att förrätta fredagsbönen om det fordrade antalet bedjande närvarar.

 

Det har sagts att Imâm Ahmad har två åsikter huruvida det är obligatoriskt för Imâmen att be fredagsbönen eller inte. De som säger att det inte är obligatoriskt är ash-Sha´bî, an-Nakha´î och al-Awzâ´î. Det sägs att detta även är ´Umars, ´Uthmâns, ´Alîs, Sa´îds, Ibn ´Umars, Ibn ´Abbâs och Ibn-uz-Zubayrs åsikt.

 

De flesta Fuqahâ’ säger att fredagsbönen är obligatorisk i detta fall. Deras bevis är den allmänna versen och hadîtherna som tyder på det. Båda bönerna är obligatoriska och därför ersätter de inte varandra. Ett annat exempel på det är ´Îd-bönen och Dhuhr-bönen.

 

Vår – Hanâbilah – åsikt är det Iyâs bin Abî Ramlah ash-Shâmî berättade: ”Jag var med om att Mu´âwiyah frågade Zayd bin Arqam: ”Har du varit med om på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid att ´Îd var på en fredag?” Han svarade: ”Ja.” Han sade: ”Hur gjorde han?” Han sade: ”Han förrättade ´Îd-bönen och lät fredagsbönen vara frivillig och sade: ”Den som vill be, kan be.”[1]. Rapporterad av Abû Dâwûd och Imâm Ahmad vars formulering lyder på följande sätt: ”Den som vill förrätta fredagsbönen kan göra det.”

 

Abu Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade: ”I dag infaller ´Îd en fredag. Den som vill, kan förrätta ´Îd-bönen i stället för fredagsbönen. Vi kommer däremot att förrätta fredagsbönen.”[2] Rapporterad av Ibn Mâdjah. Liknande har Ibn ´Umar och Ibn ´Abbâs rapporterat från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

 


[1] Imâm al-Albânî sade:
”Autentisk.” (Sahîh Sunan Abî Dâwûd (1/295))

[2] Imâm al-Albânî sade:
”Autentisk.” (Sahîh Sunan Ibn Mâdjah (1/392))


Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Mughnî (3/242)
Fotnoter: darulhadith.com
Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/ramadan/salat_eid_fitr_adha_fredag_bajram.htm
Youtube-källa: http://www.youtube.com/watch?v=a9hG-w9Fh1I&feature=recentf

Publicerat: 2010-09-07 | 23:53:49
Får hustrun säga ”Âmîn” bakom maken?Fråga: Får kvinnan säga ”Âmîn” högt om hon förrättar bönen bakom sin make eller sina söner om det inte finns någon främmande man i bönen?

 

Svar: Ingen skada är skedd om det inte finns män där som prövas av hennes röst. Ingen skada är skedd om det bara finns kvinnor, hennes söner eller hennes make närvarande.Skrivet av: Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: http://alfawzan.ws/node/12060
Referens: http://muslimah.se/index.php?option=com_content&view=article&id=626:far-hustrun-saega-amin-bakom-maken&catid=46:boenen&Itemid=54
Relaterat: Skall den som ber bakom imamen säga ”Amîn”?
Relaterat: Bönens Utförande

Publicerat: 2010-08-22 | 05:18:52
Prostration for recitation - a forgotten type of worshipQuestion:
During a recent night I was in a friendly session. In this session there was an excellent reciter who had a very beautiful voice and excellent recitation, which attracted the hearts to the pure spiritual heavens. We requested him to recite some ayahs from the Holy Qur'an.

Then, he recited these ayahs. And with truth We have sent it down (i.e. the Qur'ân), and with truth it has descended. And We have sent you (O Muhammad sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) as nothing but a bearer of glad tidings (of Paradise for those who follow your Message of Islâmic Monotheism), and a warner (of Hell-fire for those who refuse to follow your Message of Islâmic Monotheism). And (it is) a Qur'ân which We have divided (into parts), in order that you might recite it to men at intervals. And We have revealed it by stages (in 23 years). Say (O Muhammad peace be upon him to them): "Believe in it (the Qur'ân) or do not believe (in it). Verily those who were given knowledge before it (the Jews and the Christians like 'Abdullah bin Salâm and Salmân Al-Farisî), when it is recited to them, fall down on their faces in humble prostration." And they say: "Glory be to our Lord! Truly, the Promise of our Lord must be fulfilled." And they fall down on their faces weeping and it increases their humility (17:106-109)

No sooner had the reciter reached this last ayah than one of the listeners got out of the session, directed himself towards the Qiblah said Allahu Akbar [Allah is the Greatest] and prostrated. After finishing his prostration he returned to the session and sat down in his place. The whole session was overwhelmed by silence. Then, the reciter resumed his recitation until he completed the Surah. Thereafter, the study in the session was resumed but the subject of studying was changed to the recitation prostration, its description in the legislative matters, its causes, its wisdom and its occurrences in the Holy Qur'an.

 


Answer:
Following are the answers to the questions raised regarding this kind of prostration. The number of the ayahs containing recitation prostration in the Holy Qur'an:

 

The Muhaddithûn and the Jurists unanimously agreed that the number of the ayahs containing recitation prostrations in the Holy Qur'an is between ten and fifteen ayahs. Some of these ayahs command the people to prostrate to Allah, some of them deny the act of those who do not prostrate themselves to Allah and some others narrate the prostration of the creatures of Allah in the heavens and on earth from among the angels and the human believers.

 

The Prophet of Allah (peace be upon him) and his Companions who were listening to him used to prostrate after finishing reciting any of these ayahs. This state of affairs continued till the end of the Prophet's life. His Companions and their followers followed the way of the Messenger of Allah (peace be upon him) after his death until the time of the Jurists who discussed the rulings of the prostration of recitation by referring to the sayings and actions of the Messenger of Allah (peace be upon him), in the same way as they discussed the rest of the juristic issues such as worship and transactions. They specified a section for it called the section of the recitation prostrations.


The legal judgement regarding the prostration for recitation:

All the scholars unanimously agreed that it is legislated and desired. Some of them made it an obligation and decided that neglecting it after knowing its legal status and the existence of the reason for it - whether by reciting or listening - is a sin like any other obligatory act in the Shari'ah. However, some of them considered it as Sunnah and that one who misses it loses the reward of doing Sunnah acts. They said that continuous negligence of the prostration for recitation is a bad point which reflects carelessness with types of worship, which have been established from the Prophet (peace be upon him).


The occurrences of ayahs of prostration in the Holy Qur'an:

The ayahs containing prostration for recitation in the Holy Qur'an are mentioned below according to the order of the Surahs in which they occur:

 

Allah [Glorified He be] said: Surely, those who are with your Lord (angels) are never too proud to perform acts of worship to Him, but they glorify His Praise and prostrate themselves before Him). (7:206)

 

He [Glorified He be] said: And unto Allâh (Alone) falls in prostration whoever is in the heavens and the earth, willingly or unwillingly, and so do their shadows in the mornings and in the afternoons. (13:15)

 

Allah [Glorified He be] said: And to Allâh prostate all that is in the heavens and all that is in the earth, of the moving (living) creatures and the angels, and they are not proud [i.e. they worship their Lord (Allâh) with humility]. They fear their Lord above them, and they do what they are commanded. (16:49,50)

 

He [Glorified He be] said: Say (O Muhammad sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam to them): "Believe in it (the Qur'ân) or do not believe (in it). Verily those who were given knowledge before it (the Jews and the Christians like 'Abdullah bin Salâm and Salmân Al-Farisî), when it is recited to them, fall down on their faces in humble prostration." And they say: "Glory be to our Lord! Truly, the Promise of our Lord must be fulfilled." And they fall down on their faces weeping and it increases their humility. (17:107-109)

 

After He [Glorified He be] narrated the news of some of His Messengers (peace be upon them all) He said: Those were they unto whom Allâh bestowed His Grace from among the Prophets, of the offspring of Adam, and of those whom We carried (in the ship) with Nûh (Noah), and of the offspring of Ibrâhîm (Abraham) and Israel, and from among those whom We guided and chose. When the ayahs of the Most Gracious (Allâh) were recited unto them, they fell down prostrate and weeping. (19:58)

 

He [Glorified He be] said: See you not that whoever is in the heavens and whoever is on the earth, and the sun, and the moon, and the stars, and the mountains, and the trees, and Ad-Dawâbb [moving (living) creatures, beasts], and many of mankind prostrate themselves to Allâh. But there are many (men) on whom the punishment is justified. And whomsoever Allâh disgraces, none can honour him. Verily! Allâh does what He wills (22:18)

 

Allah [Glorified He be] said: O you who have believed! Bow down, and prostrate yourselves, and worship your Lord and do good that you may be successful (22:77)

 

He [Glorified He be] said: And when it is said to them: "Prostrate yourselves to the Most Gracious (Allâh)! They say: "And what is the Most Gracious? Shall we fall down in prostration to that which you (O Muhammad sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) command us?" And it increases in them only aversion) (25:60)

 

Allah [Glorified He be] said after the speech of the hoopoe about the queen of Sheba: [As Shaitân (Satan) has barred them from Allâh's Way] so they do not worship (prostrate themselves before) Allâh, Who brings to light what is hidden in the heavens and the earth, and knows what you conceal and what you reveal. Allâh, Lâ ilâha illâ Huwa (none has the right to be worshipped but He), the Lord of the Supreme Throne! (27:25,26)

 

He [Glorified He be] said: Only those believe in Our Ayât (proofs, evidences, ayahs, lessons, signs, revelations, etc.), who, when they are reminded of them, fall down prostrate, and glorify the Praises of their Lord, and they are not proud (32:15)

 

Allah [Glorified He be] said: And Dâwûd (David) guessed that We have tried him and he sought Forgiveness of his Lord, and he fell down prostrate and turned (to Allâh) in repentance (38:24)

 

Allah [Glorified He be] said: And from among His Signs are the night and the day, and the sun and the moon. Prostrate not to the sun nor to the moon, but prostrate yourself to Allâh Who created them, if you (really) worship Him. But if they are too proud (to do so), then there are those who are with your Lord (angels) glorify Him night and day, and never are they tired (41:37,38)

 

Allah [Glorified He be] said: Do you then wonder at this recitation (the Qur'ân)? And you laugh at it and weep not, Wasting your (precious) lifetime in pastime and amusements (singing, etc.). So fall you down in prostration to Allâh, and worship Him (Alone) (53:59-62)

 

He [Glorified He be] said: So I swear by the afterglow of sunset; And by the night and whatever it gathers in its darkness, And by the moon when it is at the full. You shall certainly travel from stage to stage (in this life and in the Hereafter). What is the matter with them, that they believe not? And when the Qur'ân is recited to them, they fall not prostrate (84:16-21)

 

Allah [Glorified He be] said: Nay! If he (Abû Jahl) ceases not, We will catch him by the forelock - A lying, sinful forelock! Then, let him call upon his council (of helpers). We will call out the guards of Hell (to deal with him)! Nay! (O Muhammad sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam)! Do not obey him (Abû Jahl). Fall prostrate and draw near to Allâh! (96:15-19)

 

This is the maximum number of the ayahs containing prostration for recitation. In the latest edition of the Mushaf there are special signs pointing to these places in the Holy Qur'an. These signs refer to what the scholars unanimously agreed upon of these places and also show the opposing view in this regard. i.e. the Mushaf printed in Egypt.

 

The recitation prostration is preceded and followed by two Takbirs; the first of which is said while going down and putting the head on the ground and the second one is said after rising up from prostration without making Tashahhud or Taslim. The best supplication said during the prostration for recitation and after making the usual Tasbih of the other prostrations is that which was reported from the Mother of the Believers 'A'ishah (may Allah be pleased with her) who said that the Prophet (peace be upon him) used to say during the prostration for recitation: My face prostrated to the One Who created it and established the hearing and the sight thereof by His Power and Mighty Narrated by Abu Dawud in the Chapter titled "Prayer" (1414), and by At-Tirmidhi in the Chapter "Prayer" (580), and by An-Nasa'i (2/222).

 

The prostration for recitation should be - as the general system of Islam - in the direction of prayer [the Qiblah]. The one performing this kind of prostration should be free from major ritual impurity. Some well known juristic schools stressed ablution as a precondition for making prostration for recitation. Following some narrations in this regard, some scholars do not stipulate ablution for performing the prostration for recitation. It seems that this last opinion contains great easiness, which is in accordance with the moderation of Islam. However, having ablution is better than neglecting it, as ablution is like a safety means for the believer.

 

The wisdom behind the recitation prostration:

The wisdom behind this kind of prostration is, generally, a spiritual and practical instruction, with which the believer is refreshed whenever and wherever he recites or listens to the Holy Qur'an. It is also a test of the degree of his readiness to answer the call of submission to Allah in a practical way and to submit his face to Him. By doing this, the believer will be to Allah like the soldier to his commander - and for Allah is the best example - that when such soldier is surprised by seeing his commander, he leaves everything in his hand and salutes him willingly showing obedience and submission.

 

Moreover, this prostration is in accordance with the general spirit of worship, which is given by the whole universe, the speaking and the silent, the heavenly and the terrestrial. It is also a declaration of restricting prostration to Allah Alone to the exclusion of all other false gods and kings. Allah [Glorified He be] said: See you not that whoever is in the heavens and whoever is on the earth, and the sun, and the moon, and the stars, and the mountains, and the trees, and Ad-Dawâbb [moving (living) creatures, beasts], and many of mankind prostrate themselves to Allâh. But there are many (men) on whom the punishment is justified. And whomsoever Allâh disgraces, none can honour him. Verily! Allâh does what He wills) (22:18)

 

From the wisdom of the prostration for recitation is to fulfil the requirements of knowledge and faith and to imitate the chiefs (angels) on high who are continuously prostrating themselves to Allah. Allah [Glorified He be] said: Verily those who were given knowledge before it (the Jews and the Christians like 'Abdullah bin Salâm and Salmân Al-Farisî), when it is recited to them, fall down on their faces in humble prostration (17:107) He also said: Surely, those who are with your Lord (angels) are never too proud to perform acts of worship to Him, but they glorify His Praise and prostrate themselves before Him) (7:206)

 

From the wisdom of the prostration for recitation is to draw the attention of the atheists to their grave mistakes and to push them to prostrate themselves before Allah. Allah [Glorified He be] said: And when it is said to them: "Prostrate yourselves to the Most Gracious (Allâh)! They say: "And what is the Most Gracious? Shall we fall down in prostration to that which you (O Muhammad sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) command us?" And it increases in them only aversion (25:60) Last but not least, the prostration for recitation is a means of following the example of the Messenger of Allah (peace be upon him) in his strong aversion from those who belied him and commanding him to prostrate himself to Allah and thus following the way of the prophets (peace be upon them all) so as to show the unity of all the religions and the originality of the main principles thereof. Allah [Glorified He be] said: Nay! (O Muhammad sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam)! Do not obey him (Abû Jahl). Fall prostrate and draw near to Allâh! (96:19) In another ayah which shows the unity of the religions Allah [Glorified He be] said: Those were they unto whom Allâh bestowed His Grace from among the Prophets, of the offspring of Adam, and of those whom We carried (in the ship) with Nûh (Noah), and of the offspring of Ibrâhîm (Abraham) and Israel, and from among those whom We guided and chose. When the ayahs of the Most Gracious (Allâh) were recited unto them, they fell down prostrate and weeping (19:58)

 

The meaning of prostration is well known:

This is the prostration for recitation and its status in the Islamic legislation. The ayahs containing prostration for recitation and the wisdom of its legality have just been mentioned above. It is now clear that the aim of prostration for recitation is not only the hidden submission to Allah with the heart, as claimed by the followers of the doctrine of Tahallul i.e. those people claim that faith is only hidden in the heart and it is not necessary to act according to the belief. Those who claim this include some sects of Sufism and the like, rather it should have physical manifestations. So, those who claim that the meaning of the prostration for recitation is hidden within the heart and that there is no need for the actual performance of prostration, violate the sanctity of a kind of worship whose legality was declared by the Messenger. This kind of worship was transmitted after the Messenger of Allah (peace be upon him) through an uninterrupted chain of transmission. This worship was consecutively transmitted with its exact description from the good ancestors to their followers who were knowledgeable of religion than many others. It is now obvious that this sort of worship is a general norm of worship of the believers in the face of the norms of other sects and groups who adopt specific principles and certain directions in order to propagate their attitudes and sanctify their beliefs.

 

It is becoming of the legislation of Allah to adopt prostration as a symbol of the most effective belief in life; the belief of pure monotheism to Allah the All-Mighty.Fatwa Number: 14
Fatwa Subject: Prostration for recitation - a forgotten type of worship
Publishing Date: Sunday 4 Muharram  1426 AH, corresponding 13 February 2005 AD.
Fatwas Source: From the Fatwas Delivered by Mahmoud Shaltut the Late Grand Shaikh of Al-Azhar
Fatwa Reference: Al-Fatawa by Shaikh Mahmoud Shaltut, Page: 106
Source: http://qurancomplex.org/qfatwa/display.asp?f=14&l=eng&ps=subFtwa

Publicerat: 2010-08-13 | 13:50:36
Hur ber man med ödmjukt sinne?Allâh (´azza wa djall) sade:

“Det skall gå de troende väl i händer; de som ber ödmjukt sinne.” (23:1-2)

 

 

Den sjätte frågan:

Ibn-ul-Qâsim berättade att Mâlik tolkade det som: “De som hängivet ger sig in i den.”

 

Muqâtil sade: “Det är en person som inte vet vem som står till höger och vänster om honom.”

 

En kväll förrättade jag Maghrib mellan den Gröna dörren och Huttah-dörren i Jerusalem med vår Shaykh och asketen Abû ´Abdillâh Muhammad bin ´Abdir-Rahmân al-Maghribî. Efter bönen började två män som stod till höger om Abû ´Abdillâh al-Maghribî bråka. Den ene sade till den andre: “Du bad inte bra. Du bockade dig som en kråka.” Den andre sade: “Du ljuger. Jag bad bra och fint.” Då sade personen med invändningen till Abû ´Abdillâh: “Stod han inte bredvid dig? Vad tycker du om hans bön?” Abû ´Abdillâh sade: “Jag har ingen aning om honom. Jag var för upptagen med mig själv och min egen bön för att kunna veta något om andra människor och deras bön.” Mannen skämdes och de närvarande blev förtjusta i det som hade sagts.

 

Vår Shaykh Abû ´Abdillâh al-Maghribî hade talat sanning. Om han hade lagt vikt på sin bön eller sysselsatt sig själv med den och hängivet gett sig in i den, skulle han inte ha vetat vem som står till höger och vänster om honom för att inte tala om hur de förrättar bönen.Författare: Imâm Abû Bakr bin al-´Arabî al-Mâlikî (d. 543)
Källa: Ahkâm-ul-Qur’ân (3/236)
Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/de_som_ber_med_odmjukt_sinne.html

Publicerat: 2010-07-29 | 16:39:57
Domen för bönen i ett rum med bilderFråga: Är det giltigt för en kvinna att förrätta bönen vid en bild i en bok eller en tidskrift? Är bönen korrekt i fall bilden täcks eller boken stängs?

 

Svar: Det är föraktfullt för en Muslim att förrätta bönen vänd mot en bild. Det är föraktfullt att förrätta bönen på en plats som har bilder på väggarna.

 

Om bilderna däremot är nedvärderade och underskattade på marken, påverkar de inte. Det är inte tillåtet att bevara bilder för minne och hobby. Änglar går inte in i hem i vilka det finns hundar och bilder. Dessutom befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att man förstör bilder.
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Muntaqâ (1/357)
Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/bonen_rum_bilder.html

Publicerat: 2010-07-23 | 16:55:36
Hur förättar man bönen på flygplanet?

 

Fråga: Beträffande bönen på flygplanets passagerarsäte. Ibland kan det finnas tillräckligt med plats på planet för att kunna förrätta bönen stående. Däremot passeras gången hela tiden av flygvärdinnor. Skall man förrätta bönen på denna plats eller på passagerarsätet?

 

Svar: När du säger att flygvärdinnorna passerar, menar du att de går framför den bedjande eller bredvid honom?

 

Frågeställare: De kan gå framför honom om han är vänd mot Qiblah.

 

al-Albanî: Passerar flygvärdinnorna det förbjudna avståndet mellan den bedjande och Sutrah?

 

Frågeställare: Platsen är liten. Absolut.

 

al-Albanî: I så fall ber du på passagerarsätet.

 

 


Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (327)

Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/1_bonen_pa_flygplanet.html


Publicerat: 2010-07-14 | 13:58:26
Hur säger man “Bismillâh” om man är i toaletten?Fråga: Hur säger man “Bismillâh” om man är i toaletten?

 

Svar: Om en person är i toaletten, säger han “Bismillâh” med hjärtat och inte med tungan. Plikten i att säga “Bismillâh” innan tvagning (Wudhû’) och bad (Ghusl) är inte stark. Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade: “Det finns inget autentiskt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om att nämna Allâhs namn innan tvagning.”

 

Till följd därav anser Ibn Qudâmah, författaren till al-Mughnî, och andra lärda att det endast är rekommenderat och inte obligatoriskt.Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fatâwâ Arkân-il-Islâm, sid. 212
Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/00_bismillah.html

Publicerat: 2010-07-14 | 04:43:56
Skall den som ber bakom imamen säga ”Amîn”?Fråga: Skall den som ber bakom imamen säga ”Amîn” så att man hör eller så att man inte hör?

 

Svar: Han skall säga det så att man hör.

 

 


Källa: Shaykh Ibn ’Uthaymîn, Liqâ’âtî ma’a ash-Shaykhayn, frågorna frågade av Abdullâh at-Tayyâr (2/93)
Referens: Fatwa.se

 


Publicerat: 2010-06-27 | 15:19:30
När man kommer in i moskénProfeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sa:
“Om någon av er kommer in i moskén, skall han inte sätta sig ned förrän han förrättar två Rak´ât.”Källa: Rapporterat av al-Bukhari (1/293), Muslim (2/155) m fl.

Publicerat: 2010-06-25 | 19:40:48
När skall man bada på fredagen?Tiden för badet (Ghusl) går in efter att gryningen (Fadjr) har gått in. Den som badar efter gryningen belönas för det till skillnad från den som gör det innan. Denna åsikt har Mudjâhid, al-Hasan, an-Nakha´î, ath-Thawrî, ash-Shâfi´î och Ishâq.

 

Det har rapporterats från al-Awzâ´î att bad innan gryning visst belönas.

 

Mâlik sade att badet inte belönas om han inte ger sig iväg efteråt.

 

Vad gäller oss – Hanâbilah – håller vi oss till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: "Den som badar på fredagen…"

 

Dagen börjar när gryningen har trätt in. Och om han skulle bada och sen orena sig, gäller det första badet och det räcker att han tvagar sig efteråt. Denna åsikt har Mudjâhid, al-Hasan, Mâlik, al-Awzâ´î och ash-Shâfi´î. Tâwûs, az-Zuhrî, Qatâdah och Yahyâ bin Abî Kathîr rekommenderar dock att man badar på nytt.

 

Vad oss – Hanâbilah – beträffar, anser vi att han har badat på fredagen och därmed handlar utmed den allmänna hadîthen.Författare: Imâm Ibn Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Mughnî (3/227-328)

Publicerat: 2010-06-25 | 13:46:08
Badets tillvägagångssätt

 

Det finns två typer av bad:


1 - Det fullkomliga badet. Det består av tio situationer:

 1. Avsikt.
 2. Nämnandet av Allâhs namn.
 3. Tvättning av händer tre gånger.
 4. Tvättning av föraktfullheter.
 5. Tvagning.
 6. Sköljning av huvud tre gånger så att vattnet når hårbotten.
 7. Sköljning av hela kroppen tre gånger.
 8. Höger sida av kroppen tvättas före den vänstra.
 9. Gnuggning av kroppen.
 10. Till sist flyttar man på sig och tvättar fötterna.


2 - Det tillräckliga badet. Det innebär:

 1. Att man tvättar bort alla föraktfullheter.
 2. Avsikt.
 3. Tvättar hela kroppen.


Till tvagning används 0.75 liter vatten och till bad används 3 liter vatten. Det är emellertid giltigt att utföra dem båda med mindre mängd vatten än den angivna om allting tvättas korrekt.

 

Om man med badet avser de båda renheterna, anses handlingen vara korrekt. Ahmad har en annan åsikt som säger att det inte är giltigt förrän han tvår sig för dem båda.

 

Det är rekommenderat för den sexuellt orene personen att två sig och tvätta sitt könsorgan innan han lägger sig för att sova, äter eller återgår till ett nytt samlag.

 

 


Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Muqni´ (1/66-68)