Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-11-15 | 17:02:30
Den som kallar till en god handling (vägledning) får samma belöning som den som följer den

 Från Abu Hurayrah: Allâhs sändebud (sallAllâhu 'aleyhi wa sallam) sade:

"Den som kallar till en god handling (vägledning) får samma belöning som den som följer den,
utan att hans belöning minskas, och den som kallar till en villfarelse/synd får samma
synd som den som följer det, utan att någon av deras synder minskas."

(Muslim, Tirmidhi, Abi Dawud, Ahmad och ad-Dârimi)

Denna hadith och liknande hadither framkallar en slags strävan till att kalla till vägledning och gott. Den visar även en kallares förträfflighet, och den varnar för att kalla till villfarelse. Vägledning (Huda) som nämns i hadithen betyder nyttig kunskap och rättfärdiga handlingar.

Den som lär ut och visar någon hur han skall lära sig är en som kallar till Huda (vägledning). Den som kallar någon till en rättfärdig handling som har med Allâhs rättighet att göra eller mänsklighetens rättighet, allmänt och specifikt är en kallare till Huda. En som vägleder någon via sin kunskap eller sina handlingar är en kallare till Huda. Den som vägleder via goda religiösa råd är en kallare till Huda. Detsamma fast tvärtom gäller den som kallar till villfarelse.


Lärdomar
1) De som kallar till Huda är dem gudfruktiga, imamerna och dem bästa av dem troende.
2) De som kallar till villfarelse är imamerna som kallar till Elden
3) Vem som än hjälper till i att kalla till rättfärdighet och gudsfruktan tillhör de som kallar till Huda.
4) Tvärtom med den som kallar till villfarelse.


Källa: Bahdjatul-Qulûb al-Abrâr av Imâm as-Sa'di (rahimahullâh)

KOMMENTARER


Att tänka på innan du kommenterar:

> Publicera inget som du inte kan stå till svars för inför Allâh på domedagen!
> Tänk om en andra gång om det är värt att publicera din kommentar!
> Läs "Faran i att uttala sig utan kunskap" innan du kommenterar!
> Debatter och dialoger inom religionen är fördömda (klicka på länken för att lyssna). - Inlägg publiceras ej!
> Kommenterar du om något som inte tillhör inlägget kommer de inte att publiceras. Du får då istället svar via den
> mail eller webbadress du anget.
> Övriga frågor gällande religionen? Rekommenderar dig att ställa dina frågor hit: http://darulhadith.com/fragor.html
> Övriga frågor? Kontakta mig via "KONTAKTA MIG" längst upp till höger.

> Må Allâh belöna dig för din avsikt och vägleda dig till mer kunskap, ameen!
> Och kom ihåg profetens (sallallâhu alayhi wa sallam) ord av visdom då han sade;
"Den som tror på Allâh och den sista dagen bör tala gott eller vara tyst" [al-Bukhari].


Namn:
Kommenterar du ofta?

E-Mail: [publiceras ej]


Webbadress:


Kommentar:


(Obs! Din kommentar kommer hamna i kö för att bli godkänd innan den publiceras)
Trackback