Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-09-08 | 16:09:42
The most excellent manner of seeking forgiveness

 

From Shaddaad ibn Aws from the Prophet (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) that he said, "The noblest and most excellent manner of seeking forgiveness is that the servant says:

 


"O Allaah, You are my Lord. None has the right to be wrshipped except You. You created me, and I am Your slave/worshipper. And I am faithful to my covenant and my promise as far as I am able. I seek Your refuge from the evil of what I have done. I acknowledge before You all the favours that You have bestowed upon me. And I confess all my sins to You. So forgive me, since none can forgive sins except You."

 

 

The Prophet (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) said, "Whoever says it in the day, with firm conviction in it, and dies in that day before evening - then he is from the people of Paradise. Whoever says it in the night, with firm conviction in it, and he dies before the Morning - then he is from the people of Paradise."

 

 


Källa: The Most Excellent Manner of Seeking Forgiveness sid. 11-12

KOMMENTARER


Att tänka på innan du kommenterar:

> Publicera inget som du inte kan stå till svars för inför Allâh på domedagen!
> Tänk om en andra gång om det är värt att publicera din kommentar!
> Läs "Faran i att uttala sig utan kunskap" innan du kommenterar!
> Debatter och dialoger inom religionen är fördömda (klicka på länken för att lyssna). - Inlägg publiceras ej!
> Kommenterar du om något som inte tillhör inlägget kommer de inte att publiceras. Du får då istället svar via den
> mail eller webbadress du anget.
> Övriga frågor gällande religionen? Rekommenderar dig att ställa dina frågor hit: http://darulhadith.com/fragor.html
> Övriga frågor? Kontakta mig via "KONTAKTA MIG" längst upp till höger.

> Må Allâh belöna dig för din avsikt och vägleda dig till mer kunskap, ameen!
> Och kom ihåg profetens (sallallâhu alayhi wa sallam) ord av visdom då han sade;
"Den som tror på Allâh och den sista dagen bör tala gott eller vara tyst" [al-Bukhari].


Namn:
Kommenterar du ofta?

E-Mail: [publiceras ej]


Webbadress:


Kommentar:


(Obs! Din kommentar kommer hamna i kö för att bli godkänd innan den publiceras)
Trackback