Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2011-04-30 | 19:33:17
Orsakerna bakom klyftan mellan barnen och föräldrarnaFråga: Idag finns det en klyfta mellan vissa barn och deras föräldrar. Vad beror det på och hur skall man behandla det?

Svar: Det finns många orsaker. En av dem är dålig uppfostran. Fadern har försummat dem så att de har blivit olydiga och upproriska mot honom. Om han hade kontrollerat dem och uppfostrat dem och vant dem sen barnsben, skulle de inte ha flytt från honom.

En annan orsak är dåligt umgänge. Om barnen umgås med andra barn som saknar fina karaktärer, påverkas de av dem. Umgänget påverkar och i synnerhet de små vilkas förstånd är omogna. Så som föräldrarna uppfostrar sina barn med förträffliga drag, skall de även hindra dem från att umgås med dåliga umgängen som förstör dem.

En tredje orsak är TV:n som de ser på i hemmen och all den ondska av nakenhet och olämpliga handlingar som den består av. Det orsakar också att barnen vänder föräldrarna ryggen. De vill härma dem som de ser på och inte vara lydiga mot föräldrarna. Föräldrarna måste uppmärksamma dessa faktorer med sina barn.

En fjärde orsak är att fäderna slarvar med att ta med barnen till bönerna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Befall barnen att förrätta bönen när de är sju år
och slå dem på grund av den när de är tio.”

Allâh (´azza wa djall) sade:

”Uppmana ditt folk att förrätta bönen och förrätta den du
[Muhammad] utan att förtröttas.” (20:132)

Det är obligatoriskt att uppmärksamma dessa faktorer med barnen. Man skall inte ta lätt på sakerna i början för att sedan bli bestämd. Det går inte. Om man är bestämd från första början och vänjer dem redan då, blir det enkelt att uppfostra dem. Föräldrarna måste uppmärksamma detta. Fadern är en herde och han är ansvarig för sin flock. Detsamma gäller modern. Även hon är ansvarig för sin flock.Skrivet av: Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=2
Referens: Muslimah.se

Publicerat: 2011-02-03 | 19:02:04
När skall man väcka barnet till bönen?Fråga: När blir det föreskrivet för föräldern att väcka barnet, pojke som flicka, till bönen?

Svar: Angående åldern i vilken barnet skall väckas till bönen, så har profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satt en klar och tydlig gräns till det. Han sade: ”Befall era barn att be när de är sju år.”

Detta omfattar barnen när de sover och är vakna. Barnet skall alltså befallas till bön, även om det sover. Det enda undantaget är ifall det skulle skada barnet. Det är trots allt inte ansvarigt än för sina handlingar.Författare: Muhammad bin Salih al-Uthaymin
Källa: al-Liqâ' ash-Shahrî (27)
Referens: Muslimah.se

Publicerat: 2010-11-28 | 16:54:37
Modern som lämnar barnen på dagis och hos dagmammor

 

Modern är också ålagd att uppfostra barnen. Denna uppfostran berör dock inte bara kropparna. Vad som är ännu viktigare än det är att dem får en religiös uppfostran. Hon skall vara hemma med dem då fadern är ofta ute och reser. Efter fadern är det hon som har befälet i hemmet. Modern spelar en väldig roll i barnuppfostran.

 

Men vad säger man om dagens kvinnor som går ut för att arbeta och studera och lämnar barnen utan uppfostrare? Måhända hon lämnar dem hos en utomstående person som tar hand om barnen och kanske till och med hos en otrogen sådan. Detta är ett bakslag. Här kastar modern iväg det ansvar som Allâh har ålagt henne och går ut ur hemmet och lämnar sina barn. Härmed uteblir en väldig plikt.

 


Författare: Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Ittihâf-ut-Tullâb, sid. 237-238

Publicerat: 2010-11-20 | 19:23:18
Barnet vill följa med till moskén

De tidiga Salaf, och framförallt profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), lät barnen komma in i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské. Du kommer säkert ihåg hadîthen som rapporteras av en följeslagare som en dag bad ´Asr bakom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vid ett tillfälle, förblev Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ovanligt länge på Sudjûd. Denne följeslagare lyfte på huvudet för att försäkra sig om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte hade dött. Istället fick han syn på en märklig sak. Han såg en av hans barnbarn på hans rygg. Efter att bönen hade fullbordats, frågades han om den ovanligt långa Sudjûd. Då sade han:

 

”Min sonson red på mig och jag ville inte påskynda honom.”

 

Det här barnet kom till moskén, men var det på grund av bönen? Barnet saknade som sagt urskiljningsförmåga. Det hörde inte till hans vägledning att påminna de bedjande, män som kvinnor, om att inte ta med barnen till moskén. Faktum är att han godkände handlingen. Och inte nog med det. Han anpassade även sin bön till modern med det gråtande barnet så att han kortade den bara för moderns och barnets skull. Han kunde lika gärna ha sagt det många säger idag:

 

”Varför tar ni med er barnen och stör oss?”

 

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde inget sådant.

 

Baserat på det skall föräldern låta barnet följa med till moskén om det själv vill, även om det är för att leka i moskén. Att barnet får följa med till moskén innebär att det får vänja sig vid de bästa platserna, nämligen moskéerna. Om barnet växer upp på detta vis och vill följa med till moskén, skall man anse det som en gåva och ett mycket glatt budskap. Föräldrarna måste utnyttja denna trend och låta det följa med till moskén. Skulle barnet då göra något som inte passar moskéerna, skall man tänka på vad som kan vara olämpligare än att låta profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utgöra ett riddjur. Trots det fördömde inte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) barnet. Faktum är han gav det en särskild dom, på samma sätt som han gav modern med barnet, och förlängde sin Sudjûd. Om det hade skett idag, skulle de börja ropa i moskén:

 

”Shaykh! Du ber för länge!” Om han då svarar: ”Barnet började rida på mig.” ropar de: ”Varför tar du med dig barnet då?” De känner inte till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sätt.

 

 


Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (668)

Referens: http://www.darulhadith.com/systrar/barnet_vill_folja_mosken.html