Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-06-27 | 15:10:19
Bröder | Etikett & HälsaEtikett

- Vad är skillnaden mellan att stå och gå och äta?
- Sortera ditt matavfall, att kasta det i soporna är ett missbruk av välsignelse!
- Dadelutdelning inför ´Îd-bönen. Är detta Sunnah eller en innovation?
- Visheten bakom en påskyndad Iftâr
- Blås inte på varm mat eller dryck!Hälsa


- The cow's milk has a cure for every illness in it
- Imâm ash-Shâfi´îs medicinska råd