Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2011-08-17 | 07:42:52
Salafs oro över en underkänd RamadhânDe rättfärdiga Salaf brukade fullborda och bemästra handlingarna. Därefter fruktade de att handlingarna skulle avvisas. Det är de: “När de ger sina gåvor, ängslas vid tanken på att de skall stå till svars inför sin Herre.” [23:60]


Det har rapporterats att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade: “Oroa er mer för att handlingen inte skall accepteras än för själva handlingen. Hör ni inte Allâh (´azza wa djall) säga: ”Allâh tar inte emot offer av andra än dem som fruktar Honom.” [5:27] 


Fadhâlah bin ´Ubayd sade: “Om jag hade vetat att Allâh har accepterat ett senapsfrö från mig, skulle jag ha älskat det mer än hela världen och allt den bär på. Ty Allâh (ta´âlâ) säger: ”Allâh tar inte emot offer av andra än dem som fruktar Honom.” [5:27]

Ibn Dînâr sade:
”Oron över att handlingen inte accepteras är svårare än själva handlingen.”

´Abdul-´Azîz bin Abî Rawwâd sade: ”Jag upplevde dem sätta stor vikt på goda handlingar. Efter att de hade utfört dem, föll de i en oro; kommer de att accepteras eller inte.”

Vissa av Salaf sade: ”De brukade tillbe Allâh i sex månader om att få uppleva Ramadhân. Därefter tillbad de Allâh i sex månader om att Han skulle acceptera den av dem.”

´Umar bin ´Abdil-´Azîz (rahimahullâh) gick ut på Fitr-dagen och sade under predikan: “Människor! Ni har fastat trettio dagar för Allâhs skull. I dag har ni kommit ut för att be Allâh att Han accepterar det från er.”

Vissa av Salaf brukade vara ledsna på Fitr-dagen. Det sades då till dem att det är en dag av lycka och glädje. Då sade de: “Ni har talat sanning. Men jag är en slav som har blivit beordrad av sin Herre att utföra en handling. Jag vet inte om Han kommer att acceptera den från mig eller inte.”

Wahb bin al-Ward såg hur ett folk skrattade på ´Îd-dagen. Han sade: “Om deras fasta är mottagen, så hör detta inte till de tacksammas handling. Och om den inte är det, så hör detta inte till de räddas handling.”

al-Hasan al-Basrî sade: “Allâh har låtit Ramadhân vara som en kapplöpningsbana åt Sin skapelse. På den tävlar de om att uppnå Hans välbehag med lydnad. Vissa kommer före och vinner. Andra kommer efter och förlorar.”

Det har rapporterats att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade: “Om jag bara visste vems handling är accepterad så att jag kan gratulera honom och vems handling är underkänd så att jag kan trösta honom.”

Ibn Mas´ûd brukade säga: “Vem av oss är godkänd så att vi kan gratulera honom? Vem av oss är underkänd så att vi kan trösta honom? Du som är godkänd! Gratulerar! Du som är underkänd! Må Allâh hjälpa dig med din olycka!”

Vad har man missat om man har missat Ramadhâns godhet? Vad har man uppnått om man har uppnått förlust? Vilken skillnad det finns mellan personen vars andel är accepterad handling och förlåtelse och personen vars andel är förlust och nederlag. Måhända att personen som stod upp och bad om nätterna endast fick ut sömnlöshet av det. Måhända att personen som fastade om dagarna endast fick ut hunger och törst av det.”


Författare: Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)
Källa: Latâ’if-ul-Ma´ârif, sid. 285-286
Referens: http://darulhadith.com/fiqh/ramadan/salaf_oro_underkand_ramadhan.htm

Publicerat: 2010-11-21 | 18:27:10
The Place of the Heart and the TongueIt is reported that Al-Hasan Al-Basrî – Allâh have mercy on him – said:


The intelligent person’s tongue is behind his heart: when he wants to speak, he first thinks. If [his words] will be in his favor, he says them, and if they will be against him, he does not speak. And the ignorant person’s heart is behind his tongue: when he merely thinks of saying something, he says it, whether it is for or against him.Källa: Abû Bakr Al-Daynûrî, Al-Mujâlasah wa Jawâhir Al-’Ilm article 2049.
Referens: http://www.sayingsofthesalaf.net/index.php/the-place-of-the-heart-and-the-tongue/

Publicerat: 2010-10-27 | 17:47:19
The scholar, the ruler, and your brother


It is reported that ‘Abdullâh b. Al-Mubârak – Allâh have mercy on him – said:

 

It is right that an intelligent person does not undervalue three [types of people]: the scholars, the rulers, and [his Muslim] brothers. Whoever undervalues the scholars will lose his afterlife, whoever undervalues the rulers will lose his worldly life, and whoever undervalues his brothers loses his good character and conduct.Källa:
Al-Dhahabî, Siyar A’lâm Al-Nubalâ`17:251.
Referens: http://www.sayingsofthesalaf.net/index.php/the-scholar-the-ruler-and-your-brother/

Publicerat: 2010-10-14 | 23:50:44
The dunyâ distracts and preoccupies the heart and body


It is reported that ‘Umar b. ‘Abd Al-‘Azîz once wrote to Al-Hasan Al-Basrî to get a brief exhortation from him, so Al-Hasan wrote back , “The dunyâ distracts and preoccupies the heart and body, but al-zuhd (asceticism, not giving importance to worldly things) gives rest to the heart and body. Verily, Allâh will ask us about the halâl things we enjoyed, so what about the harâm!”

 


Källa: Al-Bayhaqî, Al-Zuhd Al-Kabîr, article 26.
Referens: http://www.sayingsofthesalaf.net/index.php/a-comfortable-life/

Publicerat: 2010-10-14 | 23:45:00
Styles of Charity: Aishah and Asma


‘Abdullâh b. Al-Zubayr said, “I have never seen two women more generous than ‘Â`ishah and Asmâ`. They had different ways of being generous. As for ‘Â`ishah, she used to gather things, until she had a collection, then she would distribute it. As for Asmâ`, she would never keep anything until the next day.”

 


Källa: Al-Bukhârî, Al-Adab Al-Mufrad. Shaykh Al-Albânî grades its chain of transmission sahîh in Sahîh Al-Adab Al-Mufrad Vol.1 p123.

Referens: http://www.sayingsofthesalaf.net/index.php/styles-of-charity-aishah-and-asma/

Publicerat: 2010-10-08 | 00:52:57
How the Salaf studied the QuranAbdullâh b. Mas’ûd – Allâh be pleased with him – said:

 

When a man amongst us learned ten verses [of the Quran], he would not move on [to the next verses] until he had understood their meanings and how to act by them.

 

Al-Tabarî, Al-Tafsîr 1:80. Shaykh Ahmad Shâkir graded its chain of transmission sahîh.

 

 


 

 

Abû ‘Abd Al-Rahmân Al-Sulamî said:

 

Those who used to teach us the Quran (the Companions) told us that they used to learn the Quran from the Prophet – Allâh’s peace and blessings be upon him; when they had learnt ten verses they would not move on until they put into practice what was in them. So we learnt knowledge and deeds (implementation) together.

 

Ibid. Shaykh Ahmad Shâkir graded its chain of transmission sahîh also.

 


Referens: http://www.sayingsofthesalaf.net/index.php/how-the-salaf-studied-the-quran/

Publicerat: 2010-10-07 | 20:36:12
Knowledge transforms the studentAl-Hasan Al-Basrî – Allah have mercy on him – said:

 

When a man sought knowledge, it would not be long before it could be seen in his humbleness, his sight, upon his tongue and his hands, in his prayer, in his speech and in his disinterest (zuhd) in worldly allurements. And a man would acquire a portion of knowledge and put it into practice, and it would be better for him than the world and all it contains – if he owned it he would give it in exchange for the hereafter.

 


Källa: Ibn Al-Mubârak, Al-Zuhd wa Al-Raqâ`iq Vol.1 p.156.

Referens: http://www.sayingsofthesalaf.net/index.php/knowledge-transforms-the-student/


Publicerat: 2010-10-07 | 20:24:41
A Morning with the SalafIt is reported that Imâm Al-Awzâ’î – Allâh have mercy on him – said:

 

At the time of Fajr, or a while before it, the Salaf would be as if birds were sitting on their heads: (still ) concentrating on themselves [and their worship], so much so that even if one of their closest friends came to them after having been parted from them, they would not notice him. They would remain in this state until just before sunrise. Then, they would meet each other and sit in the circles. The first thing they would discuss is the matter of their afterlife and what would become of them in the hereafter. Then they would begin the circles of Quran and Fiqh study.

 


Källa: Ibn ‘Asâkir, Târîkh Dimishq 35:184, 185.

Referens: http://www.sayingsofthesalaf.net/index.php/a-morning-with-the-salaf/


Publicerat: 2010-08-04 | 01:42:28
If you live until the evening...On the authority of 'Abdullaah ibn 'Umar (radhi-yallaahu 'anhumaa) who said:

If you live until the evening, then do not expect to live until the following morning. And if you live until the morning, then do not expect to see the evening. Take from your health for your sickness and from your life for your death.Källa: Reported by al-Bukhaaree
Referens: http://www.fatwa-online.com/wordsofwisdom/death/0010322_5.htm

Publicerat: 2009-12-02 | 16:30:41
Profeten ('alayhis-salam) slog varken tjänare eller kvinnor.'Aishah: Allahs sändebud (Sallallaahu 'Alayhe wa Sallam) slog aldrig med sin hand om det inte var krig för Allah sak.

Han (Sallallaahu 'Alayhe wa Sallam) slog varken tjänare eller kvinnor.

 

 


Källa: Ash-Shama'il, 183


Publicerat: 2009-11-10 | 11:47:01
Jag älskar döden för att jag längtar efter min HerreAbud-Darda': Jag älskar döden för att jag längtar efter min Herre. Jag älskar fattigdomen för att vara ödmjuk inför min Herre. Jag älskar sjukdomar för att de stryker bort mina synder.

 


Källa: Tadhkirat-il-Huffadh 1/84