Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-02-10 | 01:12:28
Vad är meningen med ditt liv? Del 1.

Förord

I Guds den Nåderike, den Barmhärtiges Namn.

Detta häfte är en översättning av ett tal som broder Khalid Yasin höll i Saudi-Arabien 1994. Föredraget har blivit mycket uppskattat bland såväl muslimer som icke- muslimer runtom i världen. Den tar upp viktiga fundament i Islam och ger en överblick om Islams största grund som är tron på en sann och Allsmäktig Gud.

Broder Khalid Yasin tar upp Islams viktigaste grundpelare på ett sätt som ger läsaren (lyssnaren) ett nöje i att få ta del av denna information, och ger många exempel och paralleller som gör det enkelt för var och en att förstå vad meningen med livet innebär och vad Islam handlar om.

Det är härmed ett sant nöje att få presentera denna föreläsning i skriver form och jag hoppas att var och en som läser den skall finna klarhet och vägledning i den. 

CIMS – Conveying the Islamic message society 


Vad är meningen med livet?

Mina kära respekterade muslimska bröder och gäster; som min bror nämnde för er, är jag här ikväll och känner mig väldigt hedrad över att ha fått möjligheten att tala med er om detta ämne. Jag vill dock påpeka att detta inte skall betraktas som en föreläsning, jag tror inte att jag är rustad nog för att föreläsa. Men se det här snarare som ett råd, till er och mig själv, för jag kan se mig själv sitta i dessa stolar framför mig.

Bara för några dagar sedan, några år sedan, ett litet tag sedan satt jag precis där ni är – en kristen, icke-muslim, nationalitet har ingen betydelse, en människa som inte var medveten om Islam, och vid det tillfället inte riktigt förstod meningen med livet. Så med dessa ord skulle jag vilja be er att endast betrakta det jag säger som information och som ett råd, inte en föreläsning. 

Informationen som jag skulle vilja tilldela er kan verka ganska omfattande, men om ni reflekterar över hjärnans kapacitet och mängden information som den kan lagra och tolka, så är jag säker på att några sidors information inte skall överbelasta er. Det är mitt ansvar att tala om kvällens ämnen som är ”vad är meningen med livet?” och ”vad vet du om islam?” D v s vad du verkligen vet om islam, inte vad du har hört om islam; inte vad du har sett i form av handlingar utförda av en del muslimer, utan vad vet du om islam? 

Jag vill börja med att säga att ni alla bär på ett lika stort ansvar och det är att lyssna med ett öppet sinne och ett öppet hjärta. 

I en värld fylld av fördomar, där man anser sin egen kultur vara överlägsen andras, är det svårt att hitta folk som har möjlighet att tänka efter, att tänka på livet och dess syfte, och att försöka ta reda på sanningen bakom denna värld och den sanna meningen med våran existens. 

När man ställer frågan ”vad är meningen med livet?”, en sådan grundläggande och väsentlig fråga, så säger de flesta människor olyckligtvis inte vad de kommit fram till genom egna undersökningar eller observationer. Snarare säger de flesta vad någon påstår är meningen med livet eller vad som vanligtvis förstås av andra individer… Vad min far säger är meningen med livet, vad prästen i min kyrka säger är meningen med livet, vad min lärare i skolan säger är meningen med livet och vad mina vänner säger är meningen med livet, etc. 

Om jag skulle fråga någon om varför man äter, skulle denna person i sitt sunda förnuft säga, "för att tillföra kroppen näring", eftersom näring upprätthåller livet. Om jag frågar någon om varför man arbetar, så kommer man svara: "jo, för att det är en nödvändighet och ett behov för att försörja sig själv och tillgodose familjens behov". Om jag frågar någon om varför man sover, tvättar sig, klär sig etc. kommer de på ett eller annat sätt svara att detta är ett gemensamt behov för hela mänskligheten. 

Vi kan fortsätta denna linje av frågor med hundratals frågor och motta samma svar från vem som helst, på vilket språk som helst, vart som helst i hela världen – enkelt!

Här undrar jag, hur kommer det sig att när man ställer frågan "vad är målet och syftet med våra liv?" att man får så många olika svar? Det är på grund av att folk är förvirrade, de vet inte riktigt, de vacklar i mörkret, och istället för att helt enkelt säga "jag vet inte", lägger de fram vadhelst som de blivit inprogrammerade att svara.

Är vårat syfte i denna värld att helt enkelt äta, klä sig, arbeta, tillskaffa sig någon materialistisk sak och roa sig, är detta vårat syfte? Varför föddes vi? Vad är målet med vår existens och vad är visdomen bakom skapandet av mänskligheten och detta kolossala universum? Tänk på den frågan.

Somliga hävdar att det inte finns något gudomligt ursprung, det finns inget bevis på Guds existens, det finns folk som argumenterar på detta sätt.

Och de säger att den här världen kanske kom till genom en tillfällighet, ett "Big Bang" och denna ofantliga värld med alla dess komplexa galaxer sattes ihop. Och de hävdar att livet inte har något särskilt syfte och att det inte finns någonting som kan bevisas, varken logiskt eller vetenskapligt, att det finns någon Gud, något syfte eller gudomlig orsak bakom denna värld.

Här skulle jag vilja nämna några verser ur Koranen som tar upp dessa frågor:

"Guds är herraväldet över himlarna och jorden och Gud har allt i sin makt. Sannerligen, i skapelsen av himlarna och jorden och i växlingen mellan natt och dag ligger förvisso tecken till dem som vill använda sitt förstånd; de som minns Gud när de står, när de sitter och när de lägger sig till vila, och som, när de begrundar himlarnas och jordens skapelse [ber med dessa ord]: 'Herre! Du har inte skapat [allt] detta i blindo. Stor är du i Din härlighet! Förskona oss från Eldens straff! [3:189-192]

I dessa verser har Gud tydligt nämnt för oss genom att först dra vår uppmärksamhet till skapelsen av oss själva, de olika beteendena som kroppen har, de olika attityderna som människorna bär med sig. Han drar vår uppmärksamhet till himlarna, växlingen mellan natt och dag, stjärnorna, konstellationerna etc. för att sedan säga att Han inte har skapat allt detta för ett tanklöst syfte.

För när man tittar på dess formgivning, så ser man att det är oerhört kraftfullt och exakt. Och någonting som är kraftfullt och exakt som ligger bortom våra egna beräkningar och föreställningar kan omöjligt vara tanklöst, det kan inte bara ha slungats ihop.

Om man exempelvis tar tio kulor och numrerar de från 1-10, lägger dem i en påse för att sedan skaka den och därefter ombes att blunda och plocka fram kula nr: 1, sedan kula nr: 2 och sedan kula nr: 3 etc. i nummerordning. Vet ni hur stor chansen är att man tar ut dessa tio kulor i rätt ordning? Chansen är 1 på 26 miljoner. Så vad är då chansen att himlarna och jorden skulle ha kastats ihop i ett "Big Bang" och bli organiserade som de är? Hur stor är chansen för detta?

Mina kära respekterade bröder, vi skall ställa oss en fråga till. När ni ser en bro, en byggnad eller ett fordon, så tänker ni automatiskt på personen eller firman som konstruerade den. När ni ser ett flygplan, en månraket, en sattelit eller ett gigantiskt skepp, så tanker ni på vilket otroligt fordon detta är. När ni ser ett kärnkraftverk, en kretsande rymdstation, en internationell flygplats som existerar i detta land, måste ni nog bli utomordentligt imponerade över ingenjörsvetenskapen som är inblandad.

Ändå är detta bara föremål som tillverkats av människor. Så hur är det då med den mänskliga kroppen med dess massiva och avancerade kontrollsystem? Tänk på det. Tänk på hjärnan, hur den tänker, hur den fungerar, hur den analyserar, lagrar information, tar emot information, separerar och kategoriserar information på en milliondels sekund, och gör det oavbrutet. Detta är hjärnan, som gjorde fordonen, raketerna, skeppen osv. Tänk på hjärnan och vem som skapade den. Tänk på hjärtat, hur den pumpar blod kontinuerligt i 60 - 70 år, hämtar in och tömmer blod genom kroppen och upprätthåller denna stadiga process utigenom hela ens liv. Tänk på det.

Tänk på njurarna och vilka funktioner som de bär med sig. Kroppens renande instrument som utför hundratals kemiska analyser kontinuerligt och även kontrollerar nivån av gifter som kroppen innehåller och de gör detta automatiskt, utan att du behöver tänka på det. Tänk på dina ögon, den mänskliga kameran som anpassar sig, fokuserar, tolkar, utvärderar och framställer färger helt självverkande. Tänk på det. Vem har skapat detta? Vem kontrollerar detta? Vem planerar detta? Är det människorna själva? Nej, självklart inte. Tänk på detta universum. Tänk på följande: Jorden är en planet i vårat solsystem och vårat solsystem är ett av systemen i vintergatan och vintergatan är en av konstellationerna i den galaxen och det finns miljontals galaxer som vintergatan i universum. Och de är alla i ordning, de är alla exakta, de kolliderar inte med varandra och de flyter längst en bana som har fastställts åt dem. Har människorna bestämt denna ordning och detta kretslopp? Och är det människorna som upprätthåller denna precision? Självklart inte.

Tänk på de olika djuren, bakterierna, alla de kemiska elementen som inte har upptäckts och som inte kan upptäckas även med dem mest sofistikerade instrumenten, likväl har var och en av dessa en lag som de följer.

Har allt detta hänt av en slump? Och fungerar alla dessa saker perfekt och fullkomligt genom en slump? Och fortsätter dem att reproducera och upprätthålla sig själva också genom en slump? Nej, självklart inte.
Detta vore totalt ologiskt och dumdristigt att tro på. Detta indikerar åtminstone att hur det än kommit till, att det ligger totalt utanför ramen av mänskliga krafter, detta är vi alla eniga om.

Gud; Skaparen som har kunskapen att formgiva och skapa, och som är ansvarig för att upprätthålla allt det här, är Den Enda som är värd beröm och tacksamhet. Om jag gav var och en av er hundra dollar utan någon som helst anledning, så skulle ni åtminstone säga tack.

Hur är det då med dina ögon, dina njurar, din hjärna, ditt liv, dina andetag, dina barn, vem har skapat dessa? Är inte Han värdig beröm och tacksamhet? Är inte Han värdig er dyrkan och erat erkännande? Mina bröder (och systrar), detta i ett nötskal är meningen och målet med vårat liv. Gud den Upphöjde och Ståtlige säger till oss i Koranen:

"Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall dyrka Mig. [51:56]

Så vårat mål i detta liv är att erkänna vår Skapare, vara tacksam till Skaparen, dyrka Skaparen, underkasta oss Skaparen och att lyda lagarna som Han har fastställt åt oss. I ett nötskal innebär det dyrkan, och detta system som vi lever i; att äta, dricka, klä sig, arbeta, att leva och att dö är bara konsekventa, men vi har blivit skapade för dyrkan. Detta är meningen med vårat liv.


 Fortsättning följer, inshAllah...


Relaterat inlägg: Vad vet du om Islam? Del 2.
Relaterat inlägg: Vad vet du om Islam? Del 3.


KOMMENTARER
En Åsikt från: Arnela

Precis så. Otroligt skönt när man känner till det här, annars skulle man gå runt förvirrad och utan något riktigt mål i livet, bortsett "det synliga", vill säga! Man måste tänka djupare, än att "leva för stunden" eller "don't worry be happy", som många förespråkar.Salaam

Publicerat: 2010-02-10 | 11:39:28
Webbadress: http://manour.blogg.se/
Att tänka på innan du kommenterar:

> Publicera inget som du inte kan stå till svars för inför Allâh på domedagen!
> Tänk om en andra gång om det är värt att publicera din kommentar!
> Läs "Faran i att uttala sig utan kunskap" innan du kommenterar!
> Debatter och dialoger inom religionen är fördömda (klicka på länken för att lyssna). - Inlägg publiceras ej!
> Kommenterar du om något som inte tillhör inlägget kommer de inte att publiceras. Du får då istället svar via den
> mail eller webbadress du anget.
> Övriga frågor gällande religionen? Rekommenderar dig att ställa dina frågor hit: http://darulhadith.com/fragor.html
> Övriga frågor? Kontakta mig via "KONTAKTA MIG" längst upp till höger.

> Må Allâh belöna dig för din avsikt och vägleda dig till mer kunskap, ameen!
> Och kom ihåg profetens (sallallâhu alayhi wa sallam) ord av visdom då han sade;
"Den som tror på Allâh och den sista dagen bör tala gott eller vara tyst" [al-Bukhari].


Namn:
Kommenterar du ofta?

E-Mail: [publiceras ej]


Webbadress:


Kommentar:


(Obs! Din kommentar kommer hamna i kö för att bli godkänd innan den publiceras)
Trackback