Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-02-18 | 16:10:01
Vad vet du om Islam? Del 3.

Låt mig ställa er en fråga:

Koranen säger:

"Och Vi skapade människan från en hängande klump som hängde fast på fostrets vägg". [96:2]

Hur kunde Muhammad veta att embryot startade som en klump som hänger fast vid kvinnans livmoder? Hade han någon form av röntgenapparat? Hur fick han denna kunskap när det upptäcktes för bara några år sedan? Hur visste han att havet har en barriär mellan sig för att skilja mellan salt- och sötvatten?

Hur visste han att solen, månen och planeterna följer ett bestämt kretslopp, när dessa saker upptäcktes för bara 25- 30 år sedan? Teknologin och vetenskapen som vi idag känner till har nyligen upptäckt dessa saker. Hur kunde då Muhammad för över 1400 år sedan veta detta? En outbildad fåraherde, en man uppväxt i öknen som varken kunde läsa eller skriva. Hur kunde han säga något som detta? Hur kunde han producera något som detta? Hur kunde någon som levde med honom före eller efter producera något som upptäcktes alldeles nyligen? Omöjligt! Hur kunde en man som aldrig lämnade den arabiska halvön, en man som aldrig seglade på ett skepp, som levde för fjorton århundraden sedan, göra sådana häpnadsväckande beskrivningar som nyligen upptäcktes under denna halva av 1900-talet?

Och om detta inte är tillräckligt, låt mig säga en sak... Koranen har 114 kapitel, över 6000 verser och det finns hundratals människor som har memorerat hela denna bok. Var Muhammad något sorts geni? Hur gick detta till? Finns det någon som har memorerat hela evangeliet, någon utav dem? Var det någon som memorerade Toran, psalmerna, det gamla eller det nya testamentet? Ingen! Inte ens påven!

Men det finns miljontals muslimer idag, vi har en som sitter här, som har memorerat hela denna bok! Detta är varje muslims ambition, inte några, varje! Hur många kristna har du träffat under din livstid som har memorerat hela bibeln? Det har du inte! Eftersom du aldrig ens har träffat en kristen som vetat vad hela bibeln egentligen är, för de kristna har själva över sjuhundra olika böcker av bibeln. Och det finns ungefär 39 olika versioner av bibeln med olika antal verser och kapitel, och detta är de inte ens eniga om.

Så hur kan de memorera något som de inte ens är överens om?

Detta är bara en del fakta om Koranen, och jag talar inte på ett nedlåtande sätt. Jag är en person som själv har varit kristen och tog reda på dessa saker genom egna undersökningar, en person som nu delar vidare denna information till er, och vänder några stenar för er att titta under. Och det är upp till er.

Som slutsats, vill jag säga att om jag sade till er att denna bok har blivit universellt bevarad, utan någon som helst ändring på över fjorton århundraden, om allt detta är sant, skulle ni då inte hålla med om att den i sådana fall minst sagt är utomordentligt välbevarad och unik? Skulle du vara ärlig nog att säga detta? Så klart du skulle, om du är ärlig och det är du. Inom dig måste du komma fram till denna slutsats, många andra icke-muslimer kom fram till detta.

Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Napoleon Bonaparte, Winston Churchill, många, många människor, jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst. De kom fram till samma slutsats vare sig de accepterade Islam öppet eller inte, så kom de fram till samma slutsats. Att det inte finns någon annan litteratur i världen som är så välbevarad som Koranen som en källa till visdom, sundhet och vägledning.

Låt oss gå till en annan punkt gällande Koranens autenticitet.

Koranen innehåller bl a kunskapen om Allahs Högsta Enhet som inkluderar Hans Namn, Attribut, förhållandet mellan Allah och Hans skapelser och hur människan skall upprätthålla detta förhållande, profeternas och sändebudens kall, deras liv, deras budskap och deras allmängiltiga uppdrag, och konstaterar tron på den sista och universella profeten; Muhammad, förseglaren av profeterna och sändebuden. Den påminner människan om detta korta liv och kallar de till evigheten i nästa liv, dvs. det nästkommande livet.

För efter att du lämnat denna plats så går du väl någonstans? Och efter att du dött och lämnat detta liv så kommer du att gå någonstans, vare sig du accepterar det eller vet om det eller inte. Och du är ansvarig på grund av att du fick veta sanningen, även om du skulle förneka den. För syftet med detta liv är inte att ni skall sitta här och fortsätta som om ingenting har hänt, utan att det medför någon effekt. Varje orsak har en effekt, och ni kom till av en orsak och ett syfte och det måste ha en effekt! Den måste begära någon form av effekt!

Du går inte till skolan för att stanna där, du går inte till jobbet utan att få betalt, du bygger inte ett hus utan att flytta in i det, du köper inte en kostym utan att klä dig i den, du växer inte upp som ett barn utan att bli vuxen, du arbetar inte utan att förvänta dig en lön, du kan inte leva utan att förvänta dig att dö, du kan inte dö utan att förvänta dig graven, och du kan inte förvänta dig att graven är slutet, för det skulle innebära att Allah har skapat er för ett tanklöst syfte, och ni har inte arbetat, valt ut gemål, gått till skolan, eller ens kommit hit för ett tanklöst syfte, så hur kan ni då tillskriva Allah något lägre än er själva?

Koranen tar upp enorma mängder av skönhet med att förklara skapandet av haven, floderna, träden, plantorna, fåglarna, insekterna, de vilda djuren, bergen och dalarna. Universums utvidgande, Universums himlakroppar, fiskarna, livet i havet, och människans anatomi, biologi, civilisation och historia. Beskrivningen av paradiset och helvetet, utvecklingen i kvinnans embryo, alla profeter och sändebuds uppdrag – meningen med livet på Jorden.

Hur kan en man född i öknen som varken kunde läsa eller skriva, som vallade får, ta reda på saker som han aldrig ens var i närheten av?

Den mest unika aspekten av Koranen är dock att den bekräftar alla tidigare skrifter och om du skulle bestämma dig för att bli muslim så behöver du inte betrakta dig själv som att byta religion, du byter inte din religion. Om du gick upp lite i vikt och har en kostym som du verkligen gillar så slänger du väl inte kostymen i soporna, eller hur? Du går till skräddaren och säger till honom att lägga till lite material på den för att du gillar denna kostym – gör den lite större åt mig. Om du gick ner lite i vikt och har en kostym som du verkligen gillar så tar du den till skräddaren och minskar lite material på den.

Så din tro, din fromhet, din kärlek till Jesus, din kontakt med Gud, din dyrkan, din ärlighet och din hängivenhet till Den Allsmäktige Gud ändrar du inte eller slänger bort, utan du håller fast vid det, men gör vissa ändringar då du vet att sanningen blivit tydlig för dig. Sedan behöver du bara vara ärlig nog att erkänna att du har gått upp lite i vikt och behöver göra vissa ändringar.

Islam är enkelt mina bröder, bär vittnesmål om att det inte finns någon värd dyrkan förutom Allah. Om jag sade till någon av er att vittna om att er far är er far, hur många av er skulle svara ja? Ja visst min far är min far, min son är min son, min fru är min fru, jag är den jag är. Hur kommer det sig då att du tvekar i att Den Allsmäktige Allah är En, att Han är er Herre och er Skapare? Varför?

Är du arrogant? Är du speciell? Har du någon hemlighet som du vill dela med oss ikväll? Eller är du bara förvirrad? Denna fråga får du ställa dig själv.

Om du tänker dig att du skulle dö ikväll, och framför dig finns paradiset och bakom dig helvetet, och att du hade chansen att sätta saker och ting till rätta mellan dig själv och Allah, och att fråga Allah om att acceptera det bästa av dina handlingar. Om du hade chansen att gör detta innan du dog, om du trodde att du skulle dö ikväll, så skulle du inte tveka i att vittna om att det bara finns en Gud. Du kommer inte att tveka i att vittna om att Muhammad är Allahs sändebud och representanten av alla profeter. Du skulle inte tveka i att vittna att du är en av dem som vill bli nedtecknad i Allahs bok som en bland dem som underkastar sig – du skulle inte tveka.

Bekymret här är att du tror att du kommer att leva ett tag, så du vill roa dig lite mer, du vill dricka lite mer whisky, lattja lite mer på fester, du vill dansa lite mer, sjunga lite mer, du vill gå ut lite mer, och så klart, du är inte redo att be varje dag! Detta är på grund av att du tror att du kommer att leva ett tag, men hur länge är ett tag? Jag ser att några av er har blivit som mig, flintskalliga. Hur lång tid sedan var det då du hade hela huvudet fullt av hår? Några av er har också börjat bli gråhåriga ser jag, hur länge sedan var det då det var helfärgat? Du har smärtor och värk i dina knän och axlar och på andra platser, hur länge sedan var det då du bara var ett barn, springande och lekande utan några som helst problem? Hur länge sedan var det? Det var igår! Javisst! Och ni kommer att dö i morgon. Så hur länge vill ni vänta?

Islam är att bära vittnesmål om att det inte finns någon värd dyrkan utom Allah, Ensam, utan någon partner. Islam är att erkänna änglarnas existens, som bl a sänds ner med uppgiften att uppenbara uppenbarelserna till profeterna. En del av de kontrollerar vindarna, bergen och haven och några av de tar livet av de som Allah har beordrat att dö. Att man medger att alla profeter och budbärare var rättfärdiga män, som Allah lät sända, att medge att det kommer att finnas en slutgiltig dag då man kommer att dömas. Att erkänna att vi utan tvekan kommer att återuppväckas efter döden.

Skyldigheterna hos varje muslim är enkla, fem saker; Islam är som ett stort hus och varje hus måste byggas med pelare och på en grund, och man måste bygga huset med regler, pelarna är dessa regler, och dessa regler i Islam är:

1) Att upprätthålla strikt monoteism, och att inte acceptera någon partner med Allah, att inte dyrka någon vid sidan av Allah, att inte säga något om Allah som du inte har rätt att säga, att inte säga att Han har en far, en son, en dotter, en mor, en farbror, en faster, eller att över huvudtaget säga något alls om Allah som du inte har rätt att säga. Att vittna om att Muhammad är Allahs sista sändebud.
2) Att utföra bönen
3) Att ge allmosan
4) Att fasta under månaden Ramadan
5) Och att utföra pilgrimsfärden

En kanske ställer sig frågan, är inte detta svårt? Nej, mina vänner det är det inte. Inte för den som öppnar sitt sinne och sitt hjärta och accepterar sanningen.

Denna föreläsning hölls i Saudi-Arabien 1994 inför icke-muslimska åhörare, som bidrog till att 43 personer konverterade till Islam på en och samma kväll.Relaterat inlägg: Vad är meningen med ditt liv? Del 1.
Relaterat inlägg: Vad vet du om Islam? Del 2.
Relaterad föreläsning: What's the Purpose of life? by Khalid Yasin


KOMMENTARER
En Åsikt från: Emma

Mashallah !

Så bra att du skriver sånna här inlägg =)

Så intressant att läsa.

Må Allah belöna dig !Publicerat: 2010-02-19 | 11:54:36
Webbadress: http://alfakher.blogg.se/


En Åsikt från: Emma

Oj hade inte skrivit klart råkade skicka =P.

Det är så sant allt som du skrev, riktigt bra, menar vem icke muslim som skulle läsa detta skulle inte bli muslim ;) hehe.. sanning står ju där. Inte enklare än så. Som du skriver, man måste öppna sitt sinne och hjärta och acceptera sanningen.Kram <3

Masalam.

Publicerat: 2010-02-19 | 12:00:27
Webbadress: http://alfakher.blogg.se/


En Åsikt från: Emma

Jo men alltså menade att du har sånna inlägg =) Alltså så man får läsa och så =)Kram.

Masalam.

Publicerat: 2010-02-19 | 13:37:20
Webbadress: http://alfakher.blogg.se/


En Åsikt från: Emma

Ja det är bra med mig, Alhamdilullah ! Dig då ? =)

Ja jag fick smset men kunde inte svara hade inga pengar, förlåt ! Hehe, dumma internet, hatar när det strular. Hoppas det fixar sig, Inshallah !Kram.

Masalam.

Publicerat: 2010-02-19 | 16:21:58
Webbadress: http://alfakher.blogg.se/


En Åsikt från: Mujaheedah

mashallah syster, ja gillar dessa serier. var kan man få tag på detta? kan du skicka till mig? och finns det i bok format eller något liknand, så man kan typ dela ut det eller nått? jazkallah kheir

Publicerat: 2010-02-20 | 21:11:31
Webbadress: http://mujaheedah.blogg.se/
Att tänka på innan du kommenterar:

> Publicera inget som du inte kan stå till svars för inför Allâh på domedagen!
> Tänk om en andra gång om det är värt att publicera din kommentar!
> Läs "Faran i att uttala sig utan kunskap" innan du kommenterar!
> Debatter och dialoger inom religionen är fördömda (klicka på länken för att lyssna). - Inlägg publiceras ej!
> Kommenterar du om något som inte tillhör inlägget kommer de inte att publiceras. Du får då istället svar via den
> mail eller webbadress du anget.
> Övriga frågor gällande religionen? Rekommenderar dig att ställa dina frågor hit: http://darulhadith.com/fragor.html
> Övriga frågor? Kontakta mig via "KONTAKTA MIG" längst upp till höger.

> Må Allâh belöna dig för din avsikt och vägleda dig till mer kunskap, ameen!
> Och kom ihåg profetens (sallallâhu alayhi wa sallam) ord av visdom då han sade;
"Den som tror på Allâh och den sista dagen bör tala gott eller vara tyst" [al-Bukhari].


Namn:
Kommenterar du ofta?

E-Mail: [publiceras ej]


Webbadress:


Kommentar:


(Obs! Din kommentar kommer hamna i kö för att bli godkänd innan den publiceras)
Trackback