Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-09-08 | 16:13:33
Påminnelse | Profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sa...- Då någon av er läggs ned i sin grav
- "När Adhân utropas springer Satan sin väg..."
- "The keys of Unseen are five which none knows but Allâh"
- Den som kallar till en god handling (vägledning) får samma belöning som den som följer den
- Profeten rekommenderade att man 100 gånger på kvällen säger
- Den som säger det skulle få sina synder förlåtna även om de var i samma mängd som skummet på havet
- Den som (då han går in i) marknadsplatsen säger...
- Den bästa formen av dhiker och du'a är...
- Den som önskar att Allâh skall besvara honom under tider av svårigheter
- Den som äter mat och därefter säger... blir förlåten sina tidigare synder
- Guldkorn från Hadîth Mu'âdh
- The cow's milk has a cure for every illness in it
- Jag har aldrig försökt göra det som mitt folk gör utom två gånger.
- The most excellent manner of seeking forgiveness